En grøn løsning!Besma lab

Hver dag arbejder vi på at finde den bedste rengørings-
/affedtningsløsning til gavn for slutbrugeren og dennes
arbejdsopgaver, men også til gavn for det interne miljø
og det eksterne miljø.

Det er en del af vores miljøpolitik at:
Produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige
rengørings- og rensevæsker til industrielle og private
brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og
miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgave-
løsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i
brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre
farlige produkter.

Træf det rigtige valg!Maxi 3 i dunk
Et valg af rensevæsker er også en holding til miljøet, både
arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Grøn omstilling med en grøn løsning
Grøn omstilling er ikke kun drivhusgasser, fossile brændstoffer
eller vedvarende energi. Den grønne omstilling omfatter også
ændringer i adfærd mht. forbrug, fx. mindre forbrug, mere genbrug
eller mere skånsom produktion.
Under sloganet “en grøn løsning” har vi fokus på rensevæsker med
så lille en miljøbelastning, som muligt.

I forbindelse med brugen af vore rensevæsker, rådgiver vi om:
Valg af produkttyper, dosering, arbejdsmetode, sikkerhed og
information til myndighederne
– alt sammen uden udgift for Jer.
Nøgleordet til grøn omstilling er samarbejde:
I kender arbejdsrutinerne, og vi kender vore rensevæsker,
så ring gerne og få en aftale.